Rideruterne

Turen går ud det landskab, der findes lige bag gården og som er den del af Riderute Sydfyn, der hører under Brahetrolleborg. På hesteryg har man rig mulighed for både at se, dufte og høre den natur man har omkring sig.

Klosterskov-ruterne
Varighed: 1 ½ – 2 timer
Disse to ruter er forholdsvis korte og egner sig for ikke – eller let øvede ryttere. Vil man nyde en lille tur med familien, kan både børn og voksne være med her – og få en dejlig naturoplevelse
Turen går gennem Klosterskov. Op og ned ad brede og snoede skovveje, gennem både løvskov og tæt nåleskov, hvor man ofte kommer på tæt hold af vildt og fugleliv

Fiskerupskov-ruterne
Varighed: 2 – 3 timer
En tur for lettere øvede. Der rides i området lige øst for Nørresø, gennem alsidigt skovterrræn. Her er så stille som i de dybe svenske skove – her får man en ridetur der er god for krop og sjæl

Brændegårdssø
Varighed: 4 – 6 timer
Denne tur går hele vejen rundt om Brændegårdssø. Vi rider bag om Brændegård, rundt om Brahetrolleborgs kæmpestore herregårdsmarker. Nord for søen kommer man gennem en højmose.

Læs mere om rideruterne på https://riderutesydfyn.dk/